متفاوت ترین پست//لطفا همه شرکت کنند.

  • ۳۱۶

 در نظر داریم با نظر سنجی از وبلاگ نویسان جامعه بیان (نویسندگان محدود) تعدادی از وبلاگ ها را در موضوعات و گروه های متفاوت انتخاب کرده و برای شرکت در رای گیری در فهرست وبلاگ های برتر بیان ارسال کنیم.

نحوه ارسال :شماره هر سوال را در بخش نظرات این پست نوشته نام وبلاگ مورد را در مقابل شماره اش نوشته و به ما ارسال کنید.


برای شرکت دیگر نویسندگان در نظر سنجی لطفا آدرس صفحه را به دوستان خود ارسال کنید


توجه: از وبلاگ های برتر سال ۹۶ وبلاگی نوشته نخواهد شد.

=====================================

عاجزانه خواهش میکنم هنگام رای دادن تعصب را کنار گذاشته و عدل و عقل و منطق خود را حاکم کنید.

=====================================

1 - متفاوت ترین وبلاگ از نظر ارسال پست

معلمی از جنس آینده

نوشته های یه ذهن خط خطی

ملینا...

گاه نوشت های مریدا

2-متفاوت ترین وبلاگ از نظر تبادل نظر

معلمی از جنس آینده

نوشته های یه ذهن خط خطی

ملینا...

3-متفاوت ترین وبلاگ از نظر ادبی
4- متفاوت ترین وبلاگ از نظر فرهنگی
5- متفاوت ترین وبلاگ از نظر خبر رسانی(کلی)
6- متفاوت ترین وبلاگ از نظر امداد ریانه ای
7- متفاوت ترین وبلاگ از نظر هک و امنیت
8- متفاوت ترین وبلاگ از نظر حماسه آفرینی
9 - متفاوت ترین وبلاگ از نظر علمی آموزشی
10- متفاوت ترین وبلاگ شخصی
توجه: این وبلاگ ها دسته بندی مشخص و رقیب نداشتند به همین در گروه جدا نوشته شدند
The MFG team

با اعضای تیم ما بیشتر آشنا شوید.

می توانید بخشی از مطلب مورد نظر را برای آشنایی خوانندگان خود در اینجا قرار بدهید. می توانید بخشی از مطلب مورد نظر را برای آشنایی خوانندگان خود در اینجا قرار بدهید. می توانید بخشی از مطلب مورد نظر را برای آشنایی خوانندگان خود در اینجا قرار بدهید. می توانید بخشی از مطلب مورد نظر را برای آشنایی خوانندگان خود در اینجا قرار بدهید. می توانید بخشی از مطلب مورد نظر را برای آشنایی خوانندگان خود در اینجا قرار بدهید.

بیشتر

من را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید